422

Исус е твой приятел. — Той е Приятелят с главна буква. — Неговото сърце е от плът — като твоето. — Неговият поглед е благ, а очите Му са се просълзили поради смъртта на Лазар. — И както е обичал Лазар, така обича и теб.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език