439

Не забравяй, че Страданието е пробният камък на Обичта!

Предмети
Този параграф на друг език