426

Христос е олицетворение на всички идеали, защото Той е Цар, Той е Обичта, Той е Бог!

Този параграф на друг език