433

Пребъдвай в Божията обич и ще постигнеш такива победи в духовната борба, каквито християните са извоювали при Лас Навас де Толоса и при Лепанто*.

* Лас Навас де Толоса: битка, състояла се в Южна Испания през 1212 г.; войската на испанските кралства извоювала славна победа над войската на мюсюлманите от Андалусия и от Северна Африка. Битката при Лепанто: сражение между християни и турци, състояло се в Средиземно море през 1571 г. Победила християнската флота.

Този параграф на друг език