547

Друг един, изпитал също това „споделяне“ на свръхестествени блага, ми пише: „Писмото ми помогна много. Усеща се, че то е пропито от молитвите на всички! … А аз имам голяма нужда да молят Бог за мен“.

Този параграф на друг език