549

Ти ще изпълниш по-лесно своя дълг, като мислиш за помощта, която ти оказват твоите ближни, и за помощта, която ти пропускаш да им окажеш, ако не си верен на Бога.

Този параграф на друг език