ОБЩЕНИЕТО НА СВЕТЦИТЕ

Общението на светците. — Как да ти го обясня? — Знаеш ли какво представлява за тялото преливането на кръв? Нещо подобно е Общението на светците за душата.

Живейте едно ваше лично Общение на светците. Така в момент на вътрешна борба, както и в професионалната ви дейност, всеки от вас ще изпита радостта и силата от това, че не е сам.

Чедо мое, виждам, че си разбрал какво е Общението на светците, защото ми писа: „Вчера „усетих“, че молихте Бога за мен“.

Друг един, изпитал също това „споделяне“ на свръхестествени блага, ми пише: „Писмото ми помогна много. Усеща се, че то е пропито от молитвите на всички! … А аз имам голяма нужда да молят Бог за мен“.

Ако усещаш Общението на светците и го живееш, ще започнеш да водиш покаятелен живот и ще разбереш, че покаянието е „труд, който носи радост“ („gaudium, etsi laboriosum“). — Така ще се почувстваш „съюзник“на всички каещи се души както в миналото, така и сега, и в бъдеще.

Ти ще изпълниш по-лесно своя дълг, като мислиш за помощта, която ти оказват твоите ближни, и за помощта, която ти пропускаш да им окажеш, ако не си верен на Бога.

„Ideo omnia sustineo propter electos“ — „Всичко търпя заради избраните“; „ut et ipsi salutem consequantur“ — „та и те да получат спасение“; „quae est in Christo Jesu“ — „което е в Христос Исус“.

Чуден начин да живееш Общението на светците!

Моли Бог да ти даде същия този дух на св. ап. Павел!

Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език