550

„Ideo omnia sustineo propter electos“ — „Всичко търпя заради избраните“; „ut et ipsi salutem consequantur“ — „та и те да получат спасение“; „quae est in Christo Jesu“ — „което е в Христос Исус“.

Чуден начин да живееш Общението на светците!

Моли Бог да ти даде същия този дух на св. ап. Павел!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език