544

Общението на светците. — Как да ти го обясня? — Знаеш ли какво представлява за тялото преливането на кръв? Нещо подобно е Общението на светците за душата.

Този параграф на друг език