916

Господи, направи ни безумни с това заразително безумие, което да привлече мнозина в Твоя апостолат.

Този параграф на друг език