909

Сега, когато ти вече се отдаде на Бога, изпроси от Него нов живот, т.е. „печат“, който ще утвърди и гарантира достоверността на твоята мисия като човек Божи.

Предмети
Този параграф на друг език