924

Моли се винаги както за своето постоянство, така и за постоянството на твоите събратя в апостолàта, защото нашият враг, дяволът, знае много добре, че вие сте негови противници. И колко доволен е той от всяко падение във вашите редици!

Предмети
Този параграф на друг език