919

Като те призова да станеш апостол, Господ ти напомни — за да не го забравяш никога, — че си „Божие чедо“.

Предмети
Този параграф на друг език