917

„Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via?“ — „Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя?“

И твоите другари по професия би трябвало да възкликнат като учениците от Емаус по същия начин, когато животът ги срещне с теб.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език