147

¿Les criatures per a tu? —Les criatures per a Déu: si de cas, per a tu, per Déu.

Aquest punt en un altre idioma