168

«Em va fer gràcia que parlés dels comptes que li demanarà nostre Senyor. No, per a vostès no serà jutge —en el sentit auster de la paraula—, sinó senzillament Jesús». —Aquesta frase, escrita per un Bisbe sant, que ha consolat més d’un cor atribolat, bé pot consolar el teu.

Aquest punt en un altre idioma