154

Tens por de fer-te, per a tothom, fred i tibat. ¡Tant vols desprendre’t!

—Deixa estar aquesta preocupació: si ets de Crist —¡tot de Crist!—, per a tothom tindràs —també de Crist— foc, llum i escalfor.

Aquest punt en un altre idioma