148

¿Per què t’aboques a beure en les basses dels consols mundans, si pots saciar la set amb aigües que salten fins a la vida eterna?

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma