151

Deseiximent. ¡Com costa!... ¡Si em fos donat no tenir més lligam que tres claus ni cap més sensació a la carn que la Creu!

Aquest punt en un altre idioma