Índex de referències a la Sagrada Escriptura de «Forja»

Gènesi


Gènesi 1, 3–31703


Gènesi 2, 15681


Gènesi 3, 51021


Gènesi 4, 443


Deuteronomi


Deuteronomi 6, 5869


Deuteronomi 32, 4387


1 Samuel


1 Samuel 3, 6752

1 Samuel 3, 97


1 Samuel 17, 42–44974


Job


Job 7, 1105429


Salms


Salms 4, 242


Salms 18, 7515


Salms 19, 8716


Salms 22, 4194

Salms 22, 542


Salms 30, 4307

Salms 30, 7307


Salms 33, 91031


Salms 45, 2307


Salms 50, 19172


Salms 58, 9637


Salms 68, 9–10797


Salms 72, 22–24381


Salms 76, 11398


Salms 99, 2681


Salms 103, 10283


Salms 109, 44


Salms 118, 94196

Salms 118, 10053


Proverbis


Proverbis 21, 28483


Càntic dels càntics


Càntic dels càntics 4, 784

Càntic dels càntics 4, 12412


Càntic dels càntics 5, 2311


Càntic dels càntics 8, 7655


Isaïes


Isaïes 30, 15799


Isaïes 40, 11319


Isaïes 43, 1712123


Isaïes 60, 8927


Jeremies


Jeremies 18, 6875


Jeremies 29, 12228


Jeremies 31, 3866


Lamentacions


Lamentacions 3, 57287


Ezequiel


Ezequiel 34, 23319


Mateu


Mateu 2, 3248

Mateu 2, 3–12636

Mateu 2, 10239

Mateu 2, 12366


Mateu 4, 20–226356


Mateu 5, 11795

Mateu 5, 13–1622

Mateu 5, 1544


Mateu 7, 7536

Mateu 7, 21358


Mateu 8, 2665

Mateu 8, 20523


Mateu 9, 2231233

Mateu 9, 20–22233

Mateu 9, 21324

Mateu 9, 37906


Mateu 10, 22656


Mateu 11, 28867


Mateu 13, 3970

Mateu 13, 24–25464

Mateu 13, 36579

Mateu 13, 44–45993


Mateu 14, 13–21341

Mateu 14, 16–19674

Mateu 14, 19–20675

Mateu 14, 31805

Mateu 14, 35–36158


Mateu 16, 18637

Mateu 16, 24823


Mateu 19, 29281


Mateu 20, 28612


Mateu 21, 1–3672

Mateu 21, 5–7607


Mateu 22, 15558

Mateu 22, 37869


Mateu 26, 41487753


Mateu 27, 12711

Mateu 27, 27–31711

Mateu 27, 66259660


Mateu 28, 1–2676


Marc


Marc 1, 16–206


Marc 3, 10158


Marc 4, 3970

Marc 4, 2144


Marc 6, 33–34341

Marc 6, 37–38674

Marc 6, 41–42675


Marc 9, 24257


Marc 10, 46–52665

Marc 10, 47197

Marc 10, 51318


Marc 11, 1–10607

Marc 11, 15–17546


Marc 12, 13558

Marc 12, 30–33869


Marc 14, 38487753


Marc 15, 4–5711

Marc 15, 16–19710

Marc 15, 21252


Marc 16, 1–8660

Marc 16, 1–4676

Marc 16, 3–4625


Lluc


Lluc 1, 30287

Lluc 1, 34328

Lluc 1, 38588

Lluc 1, 46–55608


Lluc 2, 7274

Lluc 2, 51–52708

Lluc 2, 51810


Lluc 4, 40901


Lluc 5, 4–6574

Lluc 5, 5175

Lluc 5, 116356

Lluc 5, 15665


Lluc 7, 47210


Lluc 8, 5970

Lluc 8, 1644


Lluc 9, 11–17341

Lluc 9, 13674

Lluc 9, 16–17675

Lluc 9, 23823

Lluc 9, 58523


Lluc 10, 2906

Lluc 10, 16671


Lluc 11, 171

Lluc 11, 5–13536

Lluc 11, 3344


Lluc 12, 493152947


Lluc 14, 26141


Lluc 16, 8848


Lluc 17, 3566


Lluc 18, 174536

Lluc 18, 41318386


Lluc 19, 14639

Lluc 19, 17917

Lluc 19, 29–38607

Lluc 19, 45–56546


Lluc 20, 20558


Lluc 22, 15833

Lluc 22, 42236771

Lluc 22, 46487

Lluc 22, 63–65711


Lluc 23, 2711

Lluc 23, 9711

Lluc 23, 26252764


Lluc 24, 1–2625

Lluc 24, 1–7660

Lluc 24, 1–2676


Joan


Joan 1, 9–121

Joan 1, 40–516


Joan 2, 3807

Joan 2, 14–17546


Joan 5, 7168


Joan 6, 1–13341

Joan 6, 8–9674

Joan 6, 14–15304542

Joan 6, 35824


Joan 8, 121158

Joan 8, 32842


Joan 9, 6370


Joan 10, 11319

Joan 10, 16638


Joan 11, 21495

Joan 11, 43211476


Joan 12, 14–15607

Joan 12, 241013

Joan 12, 32678685


Joan 13, 23496

Joan 13, 34–35454889


Joan 14, 6818


Joan 15, 1–7932

Joan 15, 5425437

Joan 15, 16915


Joan 17, 11647

Joan 17, 15–16569

Joan 17, 22647


Joan 18, 371004


Joan 19, 1–3711

Joan 19, 25758

Joan 19, 26589


Joan 20, 1625

Joan 20, 1–10660

Joan 20, 1676


Joan 21, 1–8574

Joan 21, 7422

Joan 21, 15497

Joan 21, 17176497


Actes dels apòstols


Actes dels apòstols 1, 1694

Actes dels apòstols 1, 14297


Actes dels apòstols 3, 436

Actes dels apòstols 3, 6287


Actes dels apòstols 4, 32632


Actes dels apòstols 9, 6238754


Romans


Romans 7, 23124

Romans 7, 24180


Romans 8, 281001


Romans 12, 297

Romans 12, 5630

Romans 12, 1274


Romans 13, 11377

Romans 13, 1474


Romans 15, 13677795900


1 Corintis


1 Corintis 4, 4961

1 Corintis 4, 13803

1 Corintis 4, 20839


1 Corintis 6, 20881945


1 Corintis 9, 16668

1 Corintis 9, 22953


1 Corintis 10, 17630


1 Corintis 15, 25639


2 Corintis


2 Corintis 2, 1592


2 Corintis 5, 17183


2 Corintis 11, 28584


2 Corintis 12, 10294


Gàlates


Gàlates 2, 19786


Gàlates 6, 2557


Efesis


Efesis 1, 41018280

Efesis 1, 10678


Efesis 2, 19587


Efesis 4, 15559


Efesis 5, 32691


Filipencs


Filipencs 2, 7–101021


Filipencs 4, 13232337656


Colossencs


Colossencs 1, 19–20678


1 Tessalonicencs


1 Tessalonicencs 5, 17678


1 Timoteu


1 Timoteu 2, 4865


Hebreus


Hebreus 5, 64


Hebreus 13, 88


1 Pere


1 Pere 1, 18–19881


1 Pere 2, 9882


1 Pere 5, 9131


1 Joan


1 Joan 2, 61018


1 Joan 4, 18260

1 Joan 4, 19497