778

Senyor —no em fa res repetir-ho mils de vegades—: vull acompanyar-te, patint amb Tu, en les humiliacions i crueltats de la Passió i de la Creu.

Aquest punt en un altre idioma