809

L'esperit de pobresa, de despreniment dels béns terrenals, redunda en l'eficàcia de l'apostolat.

Aquest punt en un altre idioma