823

L'amor a Déu ens invita a portar a pols la Creu…, a sentir damunt de les nostres espatlles el pes de la humanitat entera, i a complir, en les circumstàncies pròpies de l’estat i del treball de cada u, els designis —clars i amorosos al mateix temps— de la Voluntat del Pare.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma