810

Natzaret: camí de fe, de despreniment, on el Creador se subjecta a les criatures com al seu Pare Celestial.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma