De liefde tot de Kerk

De liefde tot de Kerk bevat vier preken van de stichter van het Opus Dei. De eerste drie: ‘Trouw aan de Kerk’, ‘Het bovennatuurlijke doel van de Kerk’ en ‘Priester voor eeuwig’, waren eerder afzonderlijk gepubliceerd. De vierde, ‘De wereld hartstochtelijk liefhebben’, verscheen eerder in Gesprekken met mgr. Escrivá. De preek is opgenomen omdat deze kernachtig beschrijft hoe gewone lekengelovigen dienstbaar kunnen zijn aan de Kerk. Zoals de heilige Jozefmaria leerde: “De enige ambitie en wens van het Opus Dei en van zijn kinderen is het dienen van de Kerk zoals zij gediend wil worden, binnen de specifieke roeping die de Heer ons heeft gegeven.”

Het boek bevat voorts een inleiding en een epiloog over de stichter van de hand van mgr. Álvaro del Portillo, zijn opvolger aan het hoofd van het Opus Dei van 1975 tot 1994. Sinds 1986 zijn er 12 uitgaven in 9 talen van verschenen. De eerste editie in het Chinees kwam in 2001 uit.

Hoofdstukken
Dit boek in een andere taal