Christus komt langs

Christus komt langs is een verzameling van 18 homilieën van de heilige Jozefmaria die verschillende feesten, verspreid over de liturgische cyclus, als motief hebben. De rode draad is het bewustzijn van het goddelijke kindschap. Hiermee verbonden zijn de universele roeping tot heiligheid, de heiliging van het gewone werk, de contemplatieve geest te midden van de wereld en de eenheid van leven. De eerste editie dateert uit 1973.

De zalige Álvaro del Portillo legt bij de presentatie van het boek uit dat deze uitgave een klein deel samenbrengt van de grote catechese die de stichter van Opus Dei door zijn prediking heeft gevoerd. "De homilieën zijn geen theologische verhandelingen in de gebruikelijke zin van het woord. Ze zijn niet bedoeld als een studie of een onderzoek over specifieke thema’s, maar veeleer als een levendige uiteenzetting voor toehoorders met heel verschillende culturele en sociale achtergronden. Hij bracht ze naar voren met zo’n gave van talen bracht dat iedereen hem begreep. Maar deze gedachten en overwegingen zijn verweven met een diepgaande kennis en liefde voor het Woord van God. Mgr. Escrivá spreekt niet tot mensen die alleen maar bespiegelingen willen horen of geïnteresseerd zijn in de christelijke spiritualiteit. Nee, zijn woorden – vergeet niet dat het gesproken woorden zijn – richten zich tot mensen van vlees en bloed die het leven van God al in hun ziel hebben, of Gods liefde aanvoelen en bereid zijn om dichter bij Hem te komen.”

Hoofdstukken
Dit boek in een andere taal