De Smidse

Op dezelfde manier gestructureerd als De Weg en De Voor is De Smidse "een boek van vuur. Het lezen en overdenken ervan kan in vele zielen het vuur van de goddelijke Liefde doen opvlammen en een vurig verlangen opwekken naar heiligheid en apostolaat. Dat was ook de wens van mgr. Escrivá" (de zalige Álvaro del Portillo, Voorwoord). De eerste druk is van 1987. 

De schrijver legt in zijn voorwoord de titel uit: "Waarom zou ik jouw ziel – die van zuiver goud is – dan niet meenemen naar de smidse, haar met vuur en hamer bewerken, en van dit ruwe goud een schitterend juweel maken, om aan mijn en jouw God aan te bieden?"

Het boek bevat 1055 korte teksten ter overdenking, verdeeld over dertien hoofdstukken. Veel van deze teksten zijn van autobiografische aard, hoewel ze meestal in de derde persoon worden verteld. De opbouw van het boek volgt de innerlijke tocht van een christen die ernaar verlangt zich steeds meer met Christus te vereenzelvigen. "De Smidse volgt de ziel op haar weg naar de heiligheid, vanaf het moment waarop het licht van de christelijke roeping gaat schijnen tot aan het tijdstip waarop dit aardse leven zich opent voor de eeuwigheid" (de zalige Álvaro del Portillo, Voorwoord).

Hoofdstukken
Dit boek in een andere taal