Vrienden van God

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968. De schrijver wil de lezer helpen met God bevriend te worden.

De auteur maakt de christelijke deugden tot thema van zijn gesprek met God. Van het boek zijn 400.000 exemplaren verschenen. Er bestaan uitgaven in dertien talen. In het Ten geleide schrijft mgr. Álvaro del Portillo dat deze preken “een levende leer bevatten waarvan de theologische diepgang gepaard gaat met de evangelische doorzichtigheid van de goede zielenherder.”

“In deze tweede bundel homilieën”, aldus mgr. Álvaro del Portillo, “zijn enige teksten bijeengebracht die uitgegeven werden toen monseigneur Escrivá hier op aarde nog onder ons verkeerde. Andere had hij laten liggen om later te publiceren.”

“Deze achttien homilieën schetsen een panorama van menselijke deugden en christelijke uitgangspunten, door middel van welke hij de schreden van de Meester van nabij wilde volgen. (…)Met monseigneur Escrivá wordt het woord een samenspraak met God —gebed—, terwijl het een meeslepend gesprek blijft, afgestemd op de onrust en de verwachtingen van zijn toehoorders. Deze homilieën zijn derhalve een catechese van de christelijke opvatting over leer en leven waarin sprekend over God tegelijkertijd gesproken wordt met God. De grote communicatieve kracht ervan ligt wellicht daarin besloten, dat steeds, in een beschouwen van God zonder rust of vermoeidheid, verwezen wordt naar de Liefde.”

“Naast de eenvoud weerklinkt in deze geschriften een voortdurend contrapunt van hartstochtelijke, overvloedige liefde. De weg naar de heiligheid die monseigneur Escrivá ons voorhoudt, is geplaveid met een diep ontzag voor de vrijheid. De stichter van het Opus Dei genoot van de woorden van Augustinus waarmee de heilige bisschop van Hippo bevestigde dat ‘God van oordeel was, dat zijn dienaars beter dienden als zij Hem in vrijheid dienden’.”

Hoofdstukken
Dit boek in een andere taal