De litanie

Nu weerklinkt de litanie van Loreto steeds weer in een glans van nieuw licht en een veelheid van kleur en symboliek.

Aanroepingen tot de Heer, tot Christus; smeekbeden tot ieder van de goddelijke Personen en tot de heilige Drie-eenheid; vlammende liefdesbetuigingen tot de heilige Maria: Moeder van Christus, Onbevlekte Moeder, Moeder van Goede Raad, Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker…, Allervoorzichtigste Maagd…, Zetel van Wijsheid, Mystieke Roos, Toren van David, Ark van het Verbond, Morgenster… Toevlucht van de zondaars, Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen…

En de erkenning van haar koningschap: - Regina! - Koningin! - en van haar middelaarschap: Sub tuum praesidium confugimus, - onderuw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God… bevrijd ons van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd.

Bid voor ons, Koningin van de heilige rozenkrans, opdat wij de beloften van onze Heer Jezus Christus waardig worden.

Dit hoofdstuk in een andere taal