Voorwoord van de schrijver

Zoals in vroeger tijden

moet de rozenkrans ook nu

een machtig wapen zijn

om in onze innerlijke strijd

de overwinning te behalen

en om alle zielen te helpen.

Prijs Maria met je lippen:

uit jouw mond verlangt de Heer

lofprijzing en eerherstel.

Wat zou het prachtig zijn als jij,

met deze heerlijke Mariadevotie

en met je waakzame liefde,

in de hele wereld

vrede en blijdschap zou kunnen en willen zaaien.

Rome, oktober 1968

Het bidden van de heilige rozenkrans, met de overweging van de geheimen, de herhaling van het Onzevader en het Weesgegroet, de lofprijzingen aan de Allerheiligste Drie-eenheid en het steeds aanroepen van de Moeder Gods, is een voortdurende akte van geloof, van hoop en liefde, van aanbidding en eerherstel.

Jozefmaria Escrivá

Rome, 9 januari 1973

Deze regels zijn niet geschreven voor kwezels. - Ze zijn geschreven voor geestelijk volwassen mensen... die van aanpakken weten, en die ongetwijfeld hun hart wel eens tot God hebben verheven en met de psalmist hebben uitgeroepen: Notam fac mihi viam, in qua ambulem; quia ad te levavi animam meam. - Toon mij de weg die ik moet volgen; want tot U verhef ik mijn geest (Ps. 142, 8).

Ik moet deze mensen een geheim vertellen, dat wel eens het begin zou kunnen zijn van de weg die Christus voor hen wenst.

Mijn vriend: als je verlangt groot te zijn, word dan klein.

Klein zijn vereist geloven zoals kinderen geloven, liefhebben zoals kinderen liefhebben, zich overgeven zoals kinderen zich overgeven... bidden zoals kinderen bidden.

Dit alles heb je nodig om wat ik je in deze regels ga onthullen, in praktijk te brengen.

Het begin van de weg, die eindigt in een volkomen gek zijn op Jezus, is een liefdevol vertrouwen in de heilige Maria.

- Wil jij de heilige Maagd beminnen? - Ga dan met Haar om! Hoe? - Door de rozenkrans goed te bidden.

Maar in de rozenkrans... herhalen wij steeds hetzelfde! - Steeds hetzelfde? Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar? Zou het kunnen dat jouw rozenkrans eentonig is, omdat je in plaats van woorden uit te spreken, alleen maar klanken uitstoot terwijl je gedachten ver van God verwijderd zijn?

- En dan dit nog: voor ieder tientje wordt het mysterie aangegeven dat men gaat overwegen.

- Jij... Heb jij deze mysteries wel eens overwogen?

Word klein. Kom mee en - hier ligt de kern van mijn vertrouwelijke mededelingen - wij zullen het leven van Jezus, Maria en Jozef meemaken.

Elke dag zullen wij hun een nieuwe dienst bewijzen. We zullen hun gesprekken horen. We zullen de Messias zien opgroeien. We zullen de dertig jaar van zijn verborgen leven bewonderen... We zullen aanwezig zijn bij zijn Lijden en Dood... We zullen verbaasd staan over de heerlijkheid van zijn Verrijzenis... In één woord, we zullen, dwaas van Liefde (er is geen andere liefde dan de Liefde), elk moment uit het leven van Jezus Christus beschouwen.

Dit hoofdstuk in een andere taal