Slot

Mijn vriend, ik heb je iets van mijn geheim toevertrouwd. Nu is het aan jou om met Gods hulp de rest te ontdekken. Vat moed. Wees trouw.

Word klein. Onze Heer verbergt zich voor de hoogmoedigen en openbaart de schatten van zijn genade aan de nederigen.

Wees niet bang als er gedurfde en kinderlijke gevoelens en woorden bij je opkomen terwijl je zo bezig bent. Jezus wil dat. Maria moedigt je aan. Als je de rozenkrans op deze manier bidt, zul je goed leren bidden.

Dit hoofdstuk in een andere taal