627

Vecht vastberaden tegen die valse nederigheid - gemakzucht zou je het moeten noemen - die je belet je te gedragen met de rijpheid van een goed kind van God: je moet groeien!

Schaam je je niet als je ziet dat je oudere broers er al jaren toegewijde arbeid op hebben zitten en dat jij nog niet in staat bent - niet in staat wìlt zijn - een vinger uit te steken om hen te helpen?

Dit punt in een andere taal