Trudności

Trudności → ciemność w życiu wewnętrznym
Trudności → miłość, odwaga

Droga

Trudności → pogoda ducha i radość
Trudności → schronienie u Najświętszej Maryi Pannie

KUŹNIA

Trudności → trudności osobiste

Droga

KUŹNIA

Trudności → ufność i nadzieja
Trudności → w oddaniu i w apostolstwie
Trudności → wiara, zaufanie
Trudności → zaufanie do Boga
Trudności → zmysł nadprzyrodzony
Trudności → zwrócenie się ku Najświętszej Maryi Pannie