136

Kiedy szukałeś towarzystwa zmysłowego zadowolenia… jakaż potem samotność!

Ten punkt w innym języku