264

Zachowałeś się dobrze… chociaż upadłeś tak nisko. – Zachowałeś się dobrze, ponieważ się upokorzyłeś; ponieważ się poprawiłeś, ponieważ nabrałeś nadziei, a nadzieja na nowo doprowadziła cię do Miłości. – Nie rób zdziwionej miny, zachowałeś się dobrze! – Podniosłeś się z ziemi: surge – zabrzmiał ponownie potężny głos – et ambula1: a teraz, do pracy!

Przypisy
1

Surge et ambula (łac.) – wstań i chodź (przyp. tłum.).

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku