Walka ascetyczna

To Chrystus przechodzi

Walka ascetyczna → heroizm

Przyjaciele Boga

Walka ascetyczna → i radość
Walka ascetyczna → Krzyż i pokuta
Walka ascetyczna → nadzieja
Walka ascetyczna → Najświętsza Maryja Panna pomaga w walce
Walka ascetyczna → niezbędność świętej czystości
Walka ascetyczna → plan życia
Walka ascetyczna → pokora
Walka ascetyczna → poprzez Miłość
Walka ascetyczna → potrzeby i cele
Walka ascetyczna → radosna i w duchu sportowym
Walka ascetyczna → spójność życia i wolność
Walka ascetyczna → stały i silny
Walka ascetyczna → synowska pobożność w słabościach
Walka ascetyczna → w życiu codziennym
Walka ascetyczna → wzrastać w miłości
Walka ascetyczna → zaczynać od nowa

Listy (I)

Walka ascetyczna → zaczynanie i zaczynanie na nowo
Walka ascetyczna → źródło radości