Powołanie chrześcijańskie

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → Boże wybraństwo

To Chrystus przechodzi

Powołanie chrześcijańskie → chrześcijanin, drugi Chrystus
Powołanie chrześcijańskie → chrześcijańskie świadectwo
Powołanie chrześcijańskie → jedność życia

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → miłość do Krzyża
Powołanie chrześcijańskie → miłość i wierność Kościołowi
Powołanie chrześcijańskie → naśladować Chrystusa
Powołanie chrześcijańskie → nowe przykazanie
Powołanie chrześcijańskie → obowiązek modlitwy
Powołanie chrześcijańskie → obowiązki społeczne

Droga

Powołanie chrześcijańskie → odpowiedź i wolne oddanie
Powołanie chrześcijańskie → odrywanie powołania

To Chrystus przechodzi

Powołanie chrześcijańskie → odwzajemnianie
Powołanie chrześcijańskie → oznacza wytrwanie
Powołanie chrześcijańskie → pierwsze nawrócenie

To Chrystus przechodzi

Powołanie chrześcijańskie → powołanie apostolskie
Powołanie chrześcijańskie → powołanie do świętości
Powołanie chrześcijańskie → powołanie z Chrztu

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → praktykowanie cnót

Kuźnia

Powołanie chrześcijańskie → sól i światło
Powołanie chrześcijańskie → spotkanie z krzyżem Chrystusa
Powołanie chrześcijańskie → uświęcanie pracy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → uświęcanie świata

Droga

Kuźnia

Przyjaciele Boga

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → współistnienie, miłość
Powołanie chrześcijańskie → współodkupiciele
Powołanie chrześcijańskie → z oczami skierowanymi ku Niebu
Powołanie chrześcijańskie → życie nadprzyrodzone

Rozmowy z prałatem Escrivá

Powołanie chrześcijańskie → żyć jak chrześcijanie