Wykaz odniesień do Pisma Świętego w «Kuźnia»

Księga Rodzaju


Księga Rodzaju 1, 3–31703


Księga Rodzaju 2, 15681


Księga Rodzaju 3, 51021


Księga Rodzaju 4, 443


Księga Powtórzonego Prawa


Księga Powtórzonego Prawa 6, 5869


Księga Powtórzonego Prawa 32, 4387


1 Księga Samuela


1 Księga Samuela 3, 6752

1 Księga Samuela 3, 97


1 Księga Samuela 17, 42–44974


Księga Hioba


Księga Hioba 7, 1105429


Księga Psalmów


Księga Psalmów 4, 242


Księga Psalmów 18, 7515


Księga Psalmów 19, 8716


Księga Psalmów 22, 4194

Księga Psalmów 22, 542


Księga Psalmów 30, 4307

Księga Psalmów 30, 7307


Księga Psalmów 33, 91031


Księga Psalmów 45, 2307


Księga Psalmów 50, 19172


Księga Psalmów 58, 9637


Księga Psalmów 68, 9–10797


Księga Psalmów 72, 22–24381


Księga Psalmów 76, 11398


Księga Psalmów 99, 2681


Księga Psalmów 103, 10283


Księga Psalmów 109, 44


Księga Psalmów 118, 94196

Księga Psalmów 118, 10053


Księga Przysłów


Księga Przysłów 21, 28483


Pieśń nad pieśniami


Pieśń nad pieśniami 4, 784

Pieśń nad pieśniami 4, 12412


Pieśń nad pieśniami 5, 2311


Pieśń nad pieśniami 8, 7655


Księga Izajasza


Księga Izajasza 30, 15799


Księga Izajasza 40, 11319


Księga Izajasza 43, 1712123


Księga Izajasza 60, 8927


Księga Jeremiasza


Księga Jeremiasza 18, 6875


Księga Jeremiasza 29, 12228


Księga Jeremiasza 31, 3866


Lamentacje Jeremiasza


Lamentacje Jeremiasza 3, 57287


Księga Ezechiela


Księga Ezechiela 34, 23319


Ewangelia wg św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 2, 3248

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 3–12636

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 10239

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 12366


Ewangelia wg św. Mateusza 4, 20–226356


Ewangelia wg św. Mateusza 5, 11795

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13–1622

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 1544


Ewangelia wg św. Mateusza 7, 7536

Ewangelia wg św. Mateusza 7, 21358


Ewangelia wg św. Mateusza 8, 2665

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 20523


Ewangelia wg św. Mateusza 9, 2231233

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 20–22233

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 21324

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 37906


Ewangelia wg św. Mateusza 10, 22656


Ewangelia wg św. Mateusza 11, 28867


Ewangelia wg św. Mateusza 13, 3970

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24–25464

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 36579

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 44–45993


Ewangelia wg św. Mateusza 14, 13–21341

Ewangelia wg św. Mateusza 14, 16–19674

Ewangelia wg św. Mateusza 14, 19–20675

Ewangelia wg św. Mateusza 14, 31805

Ewangelia wg św. Mateusza 14, 35–36158


Ewangelia wg św. Mateusza 16, 18637

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 24823


Ewangelia wg św. Mateusza 19, 29281


Ewangelia wg św. Mateusza 20, 28612


Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1–3672

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 5–7607


Ewangelia wg św. Mateusza 22, 15558

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 37869


Ewangelia wg św. Mateusza 26, 41487753


Ewangelia wg św. Mateusza 27, 12711

Ewangelia wg św. Mateusza 27, 27–31711

Ewangelia wg św. Mateusza 27, 66259660


Ewangelia wg św. Mateusza 28, 1–2676


Ewangelia wg św. Marka


Ewangelia wg św. Marka 1, 16–206


Ewangelia wg św. Marka 3, 10158


Ewangelia wg św. Marka 4, 3970

Ewangelia wg św. Marka 4, 2144


Ewangelia wg św. Marka 6, 33–34341

Ewangelia wg św. Marka 6, 37–38674

Ewangelia wg św. Marka 6, 41–42675


Ewangelia wg św. Marka 9, 24257


Ewangelia wg św. Marka 10, 46–52665

Ewangelia wg św. Marka 10, 47197

Ewangelia wg św. Marka 10, 51318


Ewangelia wg św. Marka 11, 1–10607

Ewangelia wg św. Marka 11, 15–17546


Ewangelia wg św. Marka 12, 13558

Ewangelia wg św. Marka 12, 30–33869


Ewangelia wg św. Marka 14, 38487753


Ewangelia wg św. Marka 15, 4–5711

Ewangelia wg św. Marka 15, 16–19710

Ewangelia wg św. Marka 15, 21252


Ewangelia wg św. Marka 16, 1–8660

Ewangelia wg św. Marka 16, 1–4676

Ewangelia wg św. Marka 16, 3–4625


Ewangelia wg św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 1, 30287

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 34328

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 38588

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46–55608


Ewangelia wg św. Łukasza 2, 7274

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 51–52708

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 51810


Ewangelia wg św. Łukasza 4, 40901


Ewangelia wg św. Łukasza 5, 4–6574

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 5175

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 116356

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 15665


Ewangelia wg św. Łukasza 7, 47210


Ewangelia wg św. Łukasza 8, 5970

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 1644


Ewangelia wg św. Łukasza 9, 11–17341

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 13674

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 16–17675

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 23823

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 58523


Ewangelia wg św. Łukasza 10, 2906

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 16671


Ewangelia wg św. Łukasza 11, 171

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 5–13536

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 3344


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 493152947


Ewangelia wg św. Łukasza 14, 26141


Ewangelia wg św. Łukasza 16, 8848


Ewangelia wg św. Łukasza 17, 3566


Ewangelia wg św. Łukasza 18, 174536

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 41318386


Ewangelia wg św. Łukasza 19, 14639

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 17917

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 29–38607

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45–56546


Ewangelia wg św. Łukasza 20, 20558


Ewangelia wg św. Łukasza 22, 15833

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 42236771

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 46487

Ewangelia wg św. Łukasza 22, 63–65711


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 2711

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 9711

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 26252764


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 1–2625

Ewangelia wg św. Łukasza 24, 1–7660

Ewangelia wg św. Łukasza 24, 1–2676


Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Jana 1, 9–121

Ewangelia wg św. Jana 1, 40–516


Ewangelia wg św. Jana 2, 3807

Ewangelia wg św. Jana 2, 14–17546


Ewangelia wg św. Jana 5, 7168


Ewangelia wg św. Jana 6, 1–13341

Ewangelia wg św. Jana 6, 8–9674

Ewangelia wg św. Jana 6, 14–15304542

Ewangelia wg św. Jana 6, 35824


Ewangelia wg św. Jana 8, 121158

Ewangelia wg św. Jana 8, 32842


Ewangelia wg św. Jana 9, 6370


Ewangelia wg św. Jana 10, 11319

Ewangelia wg św. Jana 10, 16638


Ewangelia wg św. Jana 11, 21495

Ewangelia wg św. Jana 11, 43211476


Ewangelia wg św. Jana 12, 14–15607

Ewangelia wg św. Jana 12, 241013

Ewangelia wg św. Jana 12, 32678685


Ewangelia wg św. Jana 13, 23496

Ewangelia wg św. Jana 13, 34–35454889


Ewangelia wg św. Jana 14, 6818


Ewangelia wg św. Jana 15, 1–7932

Ewangelia wg św. Jana 15, 5425437

Ewangelia wg św. Jana 15, 16915


Ewangelia wg św. Jana 17, 11647

Ewangelia wg św. Jana 17, 15–16569

Ewangelia wg św. Jana 17, 22647


Ewangelia wg św. Jana 18, 371004


Ewangelia wg św. Jana 19, 1–3711

Ewangelia wg św. Jana 19, 25758

Ewangelia wg św. Jana 19, 26589


Ewangelia wg św. Jana 20, 1625

Ewangelia wg św. Jana 20, 1–10660

Ewangelia wg św. Jana 20, 1676


Ewangelia wg św. Jana 21, 1–8574

Ewangelia wg św. Jana 21, 7422

Ewangelia wg św. Jana 21, 15497

Ewangelia wg św. Jana 21, 17176497


Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 1, 1694

Dzieje Apostolskie 1, 14297


Dzieje Apostolskie 3, 436

Dzieje Apostolskie 3, 6287


Dzieje Apostolskie 4, 32632


Dzieje Apostolskie 9, 6238754


List do Rzymian


List do Rzymian 7, 23124

List do Rzymian 7, 24180


List do Rzymian 8, 281001


List do Rzymian 12, 297

List do Rzymian 12, 5630

List do Rzymian 12, 1274


List do Rzymian 13, 11377

List do Rzymian 13, 1474


List do Rzymian 15, 13677795900


1 List do Koryntian


1 List do Koryntian 4, 4961

1 List do Koryntian 4, 13803

1 List do Koryntian 4, 20839


1 List do Koryntian 6, 20881945


1 List do Koryntian 9, 16668

1 List do Koryntian 9, 22953


1 List do Koryntian 10, 17630


1 List do Koryntian 15, 25639


2 List do Koryntian


2 List do Koryntian 2, 1592


2 List do Koryntian 5, 17183


2 List do Koryntian 11, 28584


2 List do Koryntian 12, 10294


List do Galatów


List do Galatów 2, 19786


List do Galatów 6, 2557


List do Efezjan


List do Efezjan 1, 41018280

List do Efezjan 1, 10678


List do Efezjan 2, 19587


List do Efezjan 4, 15559


List do Efezjan 5, 32691


List do Filipian


List do Filipian 2, 7–101021


List do Filipian 4, 13232337656


List do Kolosan


List do Kolosan 1, 19–20678


1 List do Tesaloniczan


1 List do Tesaloniczan 5, 17678


1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza 2, 4865


List do Hebrajczyków


List do Hebrajczyków 5, 64


List do Hebrajczyków 13, 88


1 List św. Piotra


1 List św. Piotra 1, 18–19881


1 List św. Piotra 2, 9882


1 List św. Piotra 5, 9131


1 List św. Jana


1 List św. Jana 2, 61018


1 List św. Jana 4, 18260

1 List św. Jana 4, 19497