Śmierć

To Chrystus przechodzi

Śmierć → bez lęku przed śmiercią
Śmierć → myślenie o śmierci
Śmierć → nadzieja
Śmierć → przygotowanie
Śmierć → to Życie
Śmierć → życie w obliczu śmierci