741

Czy widzisz, jak rozkładają się w cuchnącą ropę zwłoki ukochanej osoby? – A przecież to jest piękne ciało! – Przyjrzyj się i wyciągnij wnioski.

Tematy
Ten punkt w innym języku