740

Czy coś w świecie się zachwieje, gdy mnie zabraknie, gdy umrę?

Tematy
Ten punkt w innym języku