Sprawiedliwość

Kuźnia

Sprawiedliwość → dobro wspólne

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sprawiedliwość → duch ubóstwa

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sprawiedliwość → każdemu według potrzeb
Sprawiedliwość → ludzka cnota sprawiedliwości
Sprawiedliwość → miłość i szacunek do wolności

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sprawiedliwość → poszanowanie godności ludzkiej

To Chrystus przechodzi

Sprawiedliwość → praca i służba
Sprawiedliwość → prawa Boże
Sprawiedliwość → służba

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sprawiedliwość → sprawiedliwość i Boże miłosierdzie

To Chrystus przechodzi

Sprawiedliwość → sprawiedliwość i braterstwo

To Chrystus przechodzi

Sprawiedliwość → sprawiedliwość i miłość
Sprawiedliwość → sprawiedliwość i prawda
Sprawiedliwość → sprawiedliwość społeczna
Sprawiedliwość → sprawiedliwość w pracy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Sprawiedliwość → sprawiedliwość w świecie