76

“Przesyłam Ojcu postanowienie, by być zawsze uśmiechniętym: mieć serce radosne, nawet gdyby mi je przebijano”. — Uważam, że to trafne postanowienie. Modlę się, abyś

je wypełnił.

Ten punkt w innym języku