Życie wieczne

Życie wieczne → nadzieja Nieba
Życie wieczne → tęsknota za szczęściem