255

Czy chcesz, żebym powiedział ci wszystko, co myślę o “twojej drodze”? — Posłuchaj więc: jeżeli odpowiesz na wezwanie, będziesz pracować usilnie dla Chrystusa. Jeżeli staniesz się człowiekiem modlitwy, odpowiesz na wezwanie, o którym mówiłem uprzednio — i spragniony poświęcenia, będziesz szukać najcięższych prac… I będziesz szczęśliwy tutaj, a potem nieskończenie szczęśliwy w Życiu.

Ten punkt w innym języku