168

Ukazałeś na spowiedzi swoje dawne nędze, ropiejące rany. I kapłan postąpił z twoją duszą niczym dobry lekarz: naciął, gdzie należało, i nie pozwolił, by rana się zamknęła, dopóki w pełni się nie oczyści. — Bądź za to wdzięczny.

Ten punkt w innym języku