160

Beatus vir qui suffert tentationem… — Błogosławiony mąż, który cierpi pokusę, ponieważ gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Czy nie napełnia cię radość, gdy przekonujesz się, że ten duchowy sport jest źródłem pokoju, które nigdy się nie wyczerpuje?

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku