128

Dziś nie wystarczy, by kobiety i mężczyźni byli po prostu dobrzy. — Co więcej, nie jest dostatecznie dobry ten, kto zadowala się tylko tym, żeby być prawie… dobrym: Trzeba być “rewolucjonistą”. Wobec hedonizmu, wobec nawału pogaństwa i materializmu, który nam proponują, Chrystus pragnie nonkonformistów, buntowników Miłości!

Ten punkt w innym języku