379

Większość przypadków nieposłuszeństwa wynika z nieumiejętności “słuchania” polecenia, co w gruncie rzeczy jest brakiem pokory lub zainteresowania służbą.

Ten punkt w innym języku