381

Kiedy wreszcie się przekonasz, że masz być posłuszny…! A jesteś nieposłuszny, jeżeli zamiast wypełniać plan życia, tracisz czas. Wszystkie twoje minuty powinny być zapełnione: pracą, nauką, poszukiwaniem innych apostołów, życiem wewnętrznym.

Ten punkt w innym języku